Ved salget af den uudnyttede tagetage, kan der fremkomme midler til renovering og/eller forbedring af ejendommen.

DINESEN/tag er gerne behjælpelig med vejledning vedrørende valg af disse.
Midlerne kan blandt andet bruges som tilskud til:

  • Nye altaner på ejendommen
  • Facaderenovering / isolering
  • Udskiftning af vinduer
  • Nedlægning af bagtrappen til køkken, bad eller nye pulterrum
  • Strømpeforing af gl. faldstammer
  • Andet

DINESEN/tag står selvfølgelig for processen omkring disse yderligere projekter og da vi alligevel har stilladser opsat og håndværkere i ejendommen, giver det god mening at tage det hele i sammen ombæring.