Mange ældre byejendomme i Århus, København og Ålborg, står overfor en omkostningsfyldt udskiftning af taget. Et nyt tag fra DINESEN/tag giver løsningen, der sikrer Dem en ganske GRATIS tagløsning.

Lad os bygge en eller flere taglejligheder på ejendommens uudnyttede tagetage og De får nyt tag på ejendommen – ganske ”gratis”.

Ideen er i virkeligheden simpel og ligetil og er velegnet til såvel udlejningsejendomme, andelsboligforeninger og ejerforeninger. Mange danske ejendomme har store tagetager, for eksempel gamle tørrelofter, der kun delvist eller slet ikke benyttes.
DINESEN/tag får råderetten over tagetagen og indretter og sælger den eller de  taglejligheder der bliver ud af det. Til gengæld giver vi Deres ejendom et nyt tag.

At udskifte taget er en meget bekostelig affære og ved at overdrage tagetagen til DINESEN/tag kan det ofte meget store beløb spares ved ombygning af en eller flere nye taglejligheder.
Det nye tag vil forøge ejendommens værdi betragteligt, når De en dag skal sælge.