Når De overdrager den uudnyttede tagetage til os, sikres de faktisk rigtig god fremadrettet økonomi. En typisk uudnyttet tagetage i en ejendom giver mulighed for en eller flere nye lejligheder. Derved bliver der flere til at betale de faste fællesudgifter, hvilket jo naturligt sænker ydelsen hos de eksisterende lejligheder.
Med et nyt, topisoleret tag vil der normalt også fremkomme en besparelse i ejendommens varmeudgift.
Et mindre fordelingstal, reducerede udgifter for ejendommens øvrige beboere samt en værdistigning for ejendommen generelt er omstændigheder som giver et godt økonomisk grundlag for at igangsætte processen med udnyttelse af de gamle lofter.

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.

Forløbet

Et tagprojekt kan være en stor mundfuld. DINESEN/tag har ekspertisen og overblikket.
Vi tilbyder i gennemførelse af et tagprojekt følgende forløb:

  • Loftet sælges til en fast pris. Herved fritages De for ethvert ansvar for ombygningen og gennemførelse af entreprisen ligger ene og alene hos os.
  • Vi udarbejder omfangs- og projektbeskrivelse.
  • Vi forestår fuld projektering af detailprojekt og indsendelse af byggeandragende.
  • Vi forestår garantistillelser overfor ejerforeningen og ekstra forsikring af ejendommen i byggefasen.
  • Vi tilrettelægger byggeforløbet og fastlægger rammetidsplan.
  • Vi forestår den løbende kontakt til kommunen gennem hele projektet.
  • Nedrivning af og opbygning af tag.
  • Opmåling af de nye taglejligheder og ændring af fordelingstal.
  • Gennemgang og mangelafhjælpning inden slutaflevering.
  • Slutaflevering til ejerforeningen.